Sadaļa "Kalpošanas laika pagarināšana"

   Ar NVS valstu, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas dzelzceļa transporta Padomes lēmumu SIA „Baltijas Testēšanas Centrs” (SIA „BTC”) dotas tiesības veikt lokomotīvju, kravas, refrižeratoru un pasažieru vagonu apsekošanu un tehnisko diagnostiku to kalpošanas laika pagarināšanai.

   SIA „BTC” Inspekcija kompetenci ritošā sastāva kalpošanas laika pagarināšanai saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 374 „Dzelzceļa savstarpējas izmantojamības noteikumi” V.nodaļu „Apakšsistēmas un to atbilstības novērtēšana”, 92. Punkta, no 09.06.2020 ir apliecinājis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs.

   Tiesības veikt lokomotīvju tehniskās diagnosticēšanas darbus ar mērķi veikt to kalpošanas laika pagarināšanu OOO „Baltijas Testēšanas Centrs” piešķīra dzelzceļa transporta Sadraudzības dalībvalstu Padome.
   Kalpošanas laika pagarināšanu veic:

  • kravas un refrižeratoru vagoniem;
  • pasažieru vagoniem, elektrovilcienu un dīzeļvilcienu vagoniem, lokomotīvēm un citam ritošām sastāvam, kuram ir beidzies normatīvais kalpošanas laiks.

   Ritošā sastāva kalpošanas laika pagarināšanai nepieciešams iesniegt pieteikumu SIA „BTC”. Pieteikumam jāpievieno tehnisko dokumentāciju uz ritošo sastāvu. Pēc pieteikuma saņemšanas tiek veikti šādi darbi:

  • tehniskās dokumentācijas un ekspluatācijas apstākļu analīze;
  • ritošā sastāva tehniskā stāvokļa apsekošana (instrumentālā un vizuālā);
  • aprēķini un/vai izmēģinājumi (ja nepieciešams);
  • nepieciešamā remonta veida un papilddarbu noteikšana;
  • dokumenta par kalpošanas laika pagarināšanu sagatavošana.

   Atkarībā no ritošā sastāva tehniskā stāvokļa un izpildītā remonta veida kalpošanas laiks var būt pagarināts par 2 līdz 15 gadiem.


Pariet uz sajta sakumā
RU
EN