Sadaļa "Izmēģinājumu centrs"

   SIA „BTC” IC ir akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) kā kompetenta un neatkarīga testēšanas laboratorija atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām, šādā sfērā:

 • dīzeļlokomotīvju, elektrolokomotīvju, elektrovilcienu, dīzeļvilcienu, speciālā ritošā sastāva, pasažieru, kravas un tramvaju vagonu izmēģinājumi;
 • riteņpāru asu un riteņpāru izmēģinājumi, ratiņu rāmju, virsbūvju un virsbūvju rāmju izmēģinājumi;
 • trokšņu un vibrāciju, apgaismojuma mērījumi, ritošā sastāva gabarītu un iekāpšanas ierīču parametru mērījumi, izziņošanas sistēmu runas saprotamības mērījumi.

   SIA „BTC” IC materiāltehniskā bāze ietver:

 • divus hidropulsācijas stendus lielgabarīta (4×6 m) konstrukciju izmēģinājumiem ar slodzi līdz 200 t;
 • specializētu hidropulsācijas stendu riteņpāru asu izmēģinājumiem;
 • virsbūvju (līdz 25 m garumā) statisko izmēģinājumu stendu pārbaudei ar gareniskām un vertikālām slodzēm;
 • dzelzceļa ritošā sastāva svēršanas iekārta, kas ļauj noteikt slodzi uz katru riteni;
 • vibroiekārta virsbūvju izlieces svārstību pašfrekvences noteikšanai;
 • stendi atsperu nogurumizturības pārbaudei;
 • aparatūru mehānisko vibrāciju un trokšņu mērīšanai;
 • mērīšanas kompleksu un citu aparatūru testēšanas rezultātu reģistrācijai un apstrādei.

   Lai veiktu izmēģinājumus pieteicējam jānosūta pieteikumu uz SIA „BTC” IC. Pieteikumam jāpievieno tehnisko dokumentāciju uz ritošo sastāvu.


Pariet uz sajta sakumā
RU
EN