Sadaļa "Izmēģinājumu centrs"

   SIA „Baltijas Testēšanas Centrs” Izmēģinājuma centrs (SIA „BTC” IC), kā tehniski kompetenta un neatkarīga institūcija, ir akreditēts Krievijas federāla dzelzceļa transporta sertifikācijas sistēmā. SIA „BTC” IC akreditācijas sfēra, šajā sistēmā, iekļauj:

 • elektrovilcienu un dīzeļvilcienu vagonu izmēģinājumus;
 • dīzeļlokomotīvju un elektrolokomotīvju izmēģinājumus;
 • pasažieru un kravas vagonu izmēģinājumus;
 • metālprodukcijas izmēģinājumus;
 • ceļa augšējās būves elementu un citas dzelzceļa produkcijas izmēģinājumus.

   Sadraudzības dalībvalstu dzelzceļa transporta Padome ir atzinusi SIA „BTC” IC kompetenci un iekļāvusi to savā reģistrā, kas dod tiesības veikt izmēģinājumus sertifikācijas mērķiem visās NVS valstīs.
   SIA „BTC” IC ir akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā kā kompetenta un neatkarīga testēšanas laboratorija atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām, šādā sfērā:

 • dīzeļlokomotīvju, motorvagonu ritošā sastāva, pasažieru, kravas un tramvaju vagonu izmēģinājumi;
 • riteņpāru un to asu izmēģinājumi;
 • trokšņu un vibrāciju mērījumi.

   SIA „BTC” IC materiāltehniskā bāze ietver:

 • divus hidropulsācijas stendus lielgabarīta (4×6 m) konstrukciju izmēģinājumiem ar slodzi līdz 200 t;
 • specializētu hidropulsācijas stendu riteņpāru asu izmēģinājumiem;
 • virsbūvju (līdz 25 m garumā) statisko izmēģinājumu stendu pārbaudei ar gareniskām un vertikālām slodzēm;
 • dzelzceļa ritošā sastāva svēršanas iekārta, kas ļauj noteikt slodzi uz katru riteni;
 • vibroiekārta virsbūvju izlieces svārstību pašfrekvences noteikšanai;
 • stendi atsperu nogurumizturības pārbaudei;
 • aparatūru mehānisko vibrāciju un trokšņu mērīšanai;
 • mērīšanas kompleksu un citu aparatūru testēšanas rezultātu reģistrācijai un apstrādei.

   Lai veiktu izmēģinājumus pieteicējam jānosūta pieteikumu uz SIA „BTC” IC. Pieteikumam jāpievieno tehnisko dokumentāciju uz ritošo sastāvu.


Pariet uz sajta sakumā
RU
EN
Metālapstrādes nozares speciālistu apmācība (projekts Nr. L-APA-10-0027)