Sadaļa "Inspicēšanas institūcija"

   SIA „Baltijas Testēšanas Centrs” Inspekcija (SIA „BTC” Inspekcija) akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17020:2012 prasībām kā kompetenta veikt dzelzceļa ritošā sastāva inspicēšanu reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā.
   Reglamentētajā sfērā SIA „BTC” Inspekcija veic transportējamo spiedieniekārtu 2.klases vielu pārvadāšanai un cisternvagonu cisternu, un cisternkonteineru 3.-9. klases vielu pārvadāšanai inspicēšanu, ka arī kalpošanas laika pagarināšanu atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 1211 „Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā” no 28.12.2010.
   Nereglamentētajā sfērā SIA „BTC” Inspekcija veic dzelzceļa ritošā sastāva inspicēšanu.
   Lai veiktu inspicēšanu pieteicējam jānosūta pieteikumu uz SIA „BTC” Inspekcija. Pieteikumam jāpievieno tehnisko dokumentāciju uz ritošo sastāvu.






Pariet uz sajta sakumā
RU
EN
Metālapstrādes nozares speciālistu apmācība (projekts Nr. L-APA-10-0027)