Sadaļa "Inspicēšanas institūcija"

   SIA „Baltijas Testēšanas Centrs” Inspekcija (SIA „BTC” Inspekcija) akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17020:2012 prasībām kā kompetenta veikt dzelzceļa ritošā sastāva inspicēšanu.
   Reglamentētajā sfērā SIA „BTC” Inspekcija veic kalpošanas laika pagarināšanu atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 374 „Dzelzceļa savstarpējas izmantojamības noteikumi” V.nodaļu „Apakšsistēmas un to atbilstības novērtēšana”, 92. Punkta, no 09.06.2020.
   Nereglamentētajā sfērā SIA „BTC” Inspekcija veic dzelzceļa ritošā sastāva inspicēšanu.
   Lai veiktu inspicēšanu pieteicējam jānosūta pieteikumu uz SIA „BTC” Inspekcija. Pieteikumam jāpievieno tehnisko dokumentāciju uz ritošo sastāvu.


Pariet uz sajta sakumā
RU
EN