Lietotu dzelzceļa cisternvagonu atbilstības pārvērtēšana
Dzelzceļa ritošā sastāva inspicēšana
Dzelzceļa ritošā sastāva gaitas izmēģinājumi
Lielgabarīta konstrukciju un atsperu noguruma izmēģinājumi
Dzelzceļa produkcijas statiskie izmēģinājumi
Vagonu virsbūvju lieces svārstību pašsvārstību frekvenču noteikšana
Dzelzceļa ritošā sastāva riteņsecīgā svēršana
Dzelzceļa ritošā sastāva trokšņu mērīšana
Ritošā sastāva apsekošana tā kalpošanas laika pagarināšanai
Ritošā sastāva vērtības novērtēšana
Mūsu firma akreditēta:  
Pariet uz sajta sakumā
RU
EN
Metālapstrādes nozares speciālistu apmācība (projekts Nr. L-APA-10-0027)